29.02.2024
69ΗΟΟΞΑ1-ΘΕΤ1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ159/2024
27.02.2024
99ΤΘΟΞΑ1-Ω9Σ1
Έγκριση για πραγματοποίηση εκδήλωσης «Καρναβάλι της Λίμνης»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ16/2024
27.02.2024
9277ΟΞΑ1-ΩΚΩ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΙΚΑ για την τοποθέτηση γερανοφόρου μηχανήματος για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην ακτή Στ. Κουνδούρου (ύψος Στρ. ΚΟΡΑΚΑ 4 ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 15/2024
26.02.2024
97ΘΠΟΞΑ1-6Η31
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/5
21.02.2024
6ΣΚ8ΟΞΑ1-ΕΘ71
«Έγκριση για την τοποθέτηση κάδου αποκομιδής μπαζών στην Ακτή Στ. Κουνδούρου 20 στη ΧΖΛ Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ14/2024
19.02.2024
91ΧΥΟΞΑ1-Χ2Λ1
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/109)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Κ/4
19.02.2024
9ΥΑΨΟΞΑ1-ΑΨΖ1
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/109,Β/83,Β/91,Β/92,Β/93,Β/94,Β/98,Β/99,Β/102,Β/104,Β/117,Β/123,Β/138,Β/136,Β/135,Β/134,Β/141,Β/140,Β/144,Β/145,Β/155,Β/156,Β/157,Β/158,Β/179)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Κ/3
19.02.2024
ΨΣΝΛΟΞΑ1-ΕΔ81
Απόδοση κρατήσεων: ΧΕΠ (Β/109,Β/83,Β/91,Β/92,Β/93,Β/94,Β/98,Β/99,Β/100,Β/102,Β/103,Β/104,Β/107,Β/117,Β/124,Β/123,Β/121,Β/133,Β/138,Β/136,Β/135,Β/134,Β/141,Β/140,Β/144,Β/145,Β/146,Β/148,Β/149,Β/150,Β/151,Β/155,Β/156,Β/157,Β/158,Β/166,Β/174,Β/179)
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Κ/2
19.02.2024
6ΝΟ6ΟΞΑ1-ΦΒΤ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών στην ακτή Στ. Κουνδούρου (πρώην ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 13/2024
19.02.2024
ΨΟΩΡΟΞΑ1-6ΧΗ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
«Έγκριση απομάκρυνσης σκουπιδιών και κομμένων κλαδιών στο ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΠΑΥΛΟ στο Αμμούδι στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 9/2024
19.02.2024
96Ν5ΟΞΑ1-Λ3Σ1
«Έγκριση για πραγματοποίηση εκδήλωσης»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 11/2024
16.02.2024
6Δ15ΟΞΑ1-5ΘΚ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΟΥ ΟΕ για την τοποθέτηση γερανοφόρου μηχανήματος για εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην ακτή Ι. Κουνδούρου (κατάστημα ΑΣΤΕΡΙΑ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ12/2024
16.02.2024
ΨΒ2ΓΟΞΑ1-Μ6Ε1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στο ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την τοποθέτηση κάδου αποκομιδής μπαζών στην ακτή Ι. Κουνδούρου 8 (πρώην κατάστημα κατσαρολάκια ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 10/2024
16.02.2024
Ψ7ΘΝΟΞΑ1-ΓΩΕ1
: «Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για τοποθέτηση οικοδομικών υλικών στην ακτή Στ. Κουνδούρου (πρώην ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 8/2024
16.02.2024
ΡΛΩΞΟΞΑ1-ΨΧΥ1
EΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΣ 3/2024
16.02.2024
9ΧΙΟΟΞΑ1-ΛΗΠ1
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΔΣ 2/2024
12.02.2024
ΨΡ8ΚΟΞΑ1-ΜΧΜ1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17/08/2023 ΕΩΣ 17/12/2023 (555029972-01 8)ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/4
09.02.2024
6Ε7ΒΟΞΑ1-ΗΦΣ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στο ΜΑΚΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ για την τοποθέτηση κάδου αποκομιδής μπαζών στην ακτή Ι. Κουνδούρου 8 (πρώην κατάστημα κατσαρολάκια ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 7/2024
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024