20.05.2024
9ΣΕΨΟΞΑ1-ΞΜ51
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ 9,87€ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΜΤΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/26
20.05.2024
69ΠΙΟΞΑ1-65Η1
Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/39
20.05.2024
9ΥΧ5ΟΞΑ1-ΓΔΧ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/38
16.05.2024
Ψ1ΙΤΟΞΑ1-8ΨΗ1
«Έγκριση για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 396/2024
10.05.2024
Ψ8ΤΩΟΞΑ1-ΜΔΚ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην ΑΦΟΙ ΣΓΟΥΡΟΥ ΟΕ για την στάθμευση γερανοφόρου οχήματος στην ακτή Ι. Κουνδούρου έμπροσθεν από το κατάστημα του ΑΣΤΕΡΙΑ στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 386/2024
10.05.2024
6ΘΧΓΟΞΑ1-ΚΞΡ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων και χημική τουαλέτα επιφάνειας 10 τμ στην ακτή Στ. Κουνδούρου (πρώην ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 385/2024
09.05.2024
Ψ09ΠΟΞΑ1-ΕΧ21
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 08/02/2024 ΜΕΧΡΙ 07/04/2024
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/25
08.05.2024
6ΜΚΠΟΞΑ1-ΝΜΔ1
«Έγκριση για πραγματοποίηση πολιτικής εκδήλωσης»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 358/2024
01.05.2024
6ΡΑΤΟΞΑ1-Ε191
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στον ΛΑΠΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για στάθμευση γερανοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος προκειμένου να προβεί σε μετακόμιση στην Ακτή Νεάρχου 12 στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 372/2024
01.05.2024
63ΒΒΟΞΑ1-ΗΘΥ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για τοποθέτηση κάδου απορριμμάτων και χημική τουαλέτα επιφάνειας 10 τμ στην ακτή Στ. Κουνδούρου (πρώην ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου.» Έχοντας λάβει υπόψη:
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 365/2024
ΜΑΙΟΣ 2024