28.11.2023
6ΞΗΑΟΞΑ1-Ω741
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/91
28.11.2023
Ψ7Μ9ΟΞΑ1-ΚΨΖ1
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/90
28.11.2023
ΨΕ1ΛΟΞΑ1-Λ0Η1
Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/89
28.11.2023
6Ι04ΟΞΑ1-ΥΨ21
Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/89
28.11.2023
6ΦΨΕΟΞΑ1-5ΞΣ1
Εξόφληση προστίμου στη Δ.Ο.Υ.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/88
27.11.2023
618ΩΟΞΑ1-7ΙΝ1
ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΛΟΥΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΥΝΑΝΠ 23-24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/130
27.11.2023
ΨΡΘ3ΟΞΑ1-ΛΒ51
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.7/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/129
27.11.2023
Ψ1ΚΤΟΞΑ1-6601
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.6/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/128
27.11.2023
ΨΝΛΦΟΞΑ1-ΑΩΝ1
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.5/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/127
27.11.2023
6Μ2ΦΟΞΑ1-4Α81
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/126
27.11.2023
ΨΥΧ6ΟΞΑ1-ΩΒΝ1
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.4/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/87
27.11.2023
6ΣΘ4ΟΞΑ1-ΣΩΨ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ840/2023
27.11.2023
96Γ5ΟΞΑ1-4ΣΞ1
ΤΖΑΜΙΑ 5 ΧΙΛ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/125
27.11.2023
9ΦΩΗΟΞΑ1-ΡΡΝ1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/124
27.11.2023
9ΘΙΧΟΞΑ1-Ν531
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ,ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/123
27.11.2023
6ΜΨ1ΟΞΑ1-ΔΔΩ1
ΚΑΡΤΑ ΕΥΧΩΝ ΔΙΠΤΥΧΗ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/122
27.11.2023
Ψ5Π6ΟΞΑ1-Η431
ΜΟΤΕΡ ΨΥΓΕΙΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/121
27.11.2023
9Φ18ΟΞΑ1-Ξ6Θ1
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 16/3/2023 ΕΩΣ 27/6/2023 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΜΜΟΥΔΙ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/120
27.11.2023
Ψ15ΨΟΞΑ1-5ΙΧ1
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 11/9/2023 ΕΩΣ 5/11/2023(555027349-01 3)ΚΙΤΡΟΠΛΑΤΕΙΑ.
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/119
27.11.2023
6Σ9ΩΟΞΑ1-36Ζ1
παραχωρηση χωρου
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: απ845/2023
27.11.2023
9Η5ΔΟΞΑ1-ΖΙ01
Υδρευση χερσαίας ζώνης
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Α/86
23.11.2023
ΨΒΗΨΟΞΑ1-ΖΚΨ1
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/116
22.11.2023
ΨΡ5ΝΟΞΑ1-Η5Α1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/118
22.11.2023
667ΨΟΞΑ1-4ΓΛ1
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/117
22.11.2023
6Φ7ΡΟΞΑ1-55Ω1
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΡΩΜΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/116
22.11.2023
6ΨΧ9ΟΞΑ1-ΖΥΚ1
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.186/2022 & 50/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΛΤΑΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/115
22.11.2023
Ψ6ΣΡΟΞΑ1-Ι9Π1
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/114
22.11.2023
642ΠΟΞΑ1-Υ621
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Β/113
22.11.2023
Ψ83ΖΟΞΑ1-Υ2Α1
παραχωρηση χώρου
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: απ831/2023
20.11.2023
94ΚΝΟΞΑ1-3ΕΡ1
«Έγκριση παραχώρησης πεζοδρομίου στην VITAEL ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. για την στάθμευση οχήματος άντλησης σκυροδέματος και βαρέλας στην ακτή Στ. Κουνδούρου (πρώην ξενοδοχείο ΕΡΜΗΣ ) στη χερσαία ζώνη Αγίου Νικολάου στις 20 και 22/11/2023 ..»
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ 83/2023
14.11.2023
68ΔΟΟΞΑ1-Ω6Ε1
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,1%,ΧΑΡ. Ε.Α.Α.Δ.Σ.,ΟΓΑ ΧΑΡΤ. Ε.Α.Α.Δ.Σ. ΧΕΠ: Β/58,Β/59,Β/66,Β/67,Β/64,Β/69,Β/72
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: Κ/28
13.11.2023
60Χ4ΟΞΑ1-ΨΛΝ1
ΠΑΡΑΧΩΡΗΗ ΧΩΡΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΑΠ807/
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2023