Φαράγγι του Χα

Το φαράγγι του Χα είναι ένα φαράγγι στο ανατολικό τμήμα του νησιού της Κρήτης στην Ελλάδα. Βρίσκεται στη δυτική πλαγιά του όρους Θρυπτή και βγαίνει ανατολικά του χωριού Βασιλική στον κάμπο της Ιεράπετρας. Το φαράγγι έχει μήκος περίπου 1,5 χλμ., ιδιαίτερα στενό σε πολλά σημεία και έχει τείχη που φτάνουν τα 300 μέτρα. Το όνομά του προέρχεται από το ρήμα hasko που σημαίνει ανοίγω ή χωρίζω ευρέως, ανοίγω. Το Χα θεωρείται ένα από τα πιο άγρια ​​φαράγγια της Κρήτης και ένα από τα πιο δύσκολα διασχισμένα. Όντας πρακτικά απρόσιτο για τους ανθρώπους, το φαράγγι του Χα διατηρεί μια πλούσια και ποικιλόμορφη ορνιθοπανίδα.